Boksläpp 3 juni 2023

Välkommen på boksläpp i Lund den 3 juni!

I samband med Lunds historiedag hälsar vi välkommen på bokrelease!

Det skånska kavalleriet är Göran Larsson och Marco Smedbergs nya bok som skildrar den tid då hästar och ryttare dominerade det sydsvenska slättlandskapet.

Program

Kl. 11.00, föreläsning på Kulturen

Kl. 12.00 boksläpp i anslutning (Kulturen i Lund)

Kl. 15.00, Föreläsning på Grand hotell, Lund, Piratensalen

Om boken

Det fanns en tid då hälften av hela Sveriges samlade kavalleri återfanns i Skåne. Här fanns utmärkta förutsättningar för hästuppfödning och efter hand blev Skåne ett verkligt hästcentrum med tre egna kavalleriregementen. Dessa samarbetade inte bara med bönderna, det fanns också ett stort kulturellt utbyte. Dragoner och husarer i tjusiga blå uniformer var stående inslag i vardagen på många håll i Skåne under nästan 300 år.

I Det skånska kavalleriet får vi ta del av berättelserna om de beridna truppernas roll i Sveriges försvar, från Karl XII:s segrar i stora nordiska kriget till 1900-talets beredskapsår. Här återges fascinerande livsöden liksom mötena med det civila samhället, vilka inte minst satte avtryck i populärpress, konst och spelfilm. Men här finns också historien om hur ny teknik och nedskärningar inom försvaret så småningom kastade hotande skuggor över de allt färre skvadronerna. Nu är det skånska kavalleriet sedan länge försvunnet, men många av dess traditioner lever än idag.

Mer aktuellt

Aktuellt

Ny bok om Israel

Staten Israel föddes in i krig. Sedan FN röstade fram en tvåstatslösning 1947 har det närmast konstant pågått konflikter mellan Israel och den palestinska befolkningen och arabiska grannländer.

keyboard_arrow_up