Gaza – ett nytt kapitel i en gammal konflikt

När jag 2020 satte punkt i min bok Israels krig kändes läget relativt stabilt. Men ack vad detta har förändrats radikalt de senaste två veckorna. Hamas angrepp på israelisk civilbefolkning kombinerat med att ett hundratal israeler också togs som gisslan kan få mycket stora konsekvenser. Gaza har flera gånger tidigare drabbats av ett eskalerande våld med inledande raketbeskjutningar från Hamas och därpå följande omfattande repressalier från Israels stridskrafter. Detta hände 2008, 2012 och 2014 men denna gång ser insatserna ut att vara mycket större.

Israels underrättelsetjänst har länge hävdat att hotet från Hamas i Gaza inte är lika stort som hotet från Hizbollah i södra Libanon. Detta grundas på uppfattningen att Hamas är militärt svagt till skillnad från Hizbollah som fått avsevärda vapenleveranser från Iran. Denna tolkning av läget innebar en för låg israelisk beredskap runt Gaza vilket Hamas kunde utnyttja. Det är samtidigt svårt att tro att Hamas kunde genomföra anfallet den 7 oktober utan en omfattande hjälp utifrån, inklusive noggranna förberedelser.

Även om Hamas är Israels svurna fiender var attacken som den genomfördes ett klart brott mot folkrätten. Hat i sig legitimerar inte att man mördar civila bara för att de råkar vara israeler. Att sedan Israel har problem med sina vedergällningsanfall i Gaza är delvis en annan sak. Folkrätten ger Israel rätt att försvara sig, inklusive att anfalla Gaza. Men i dessa anfall råkar civilbefolkningen i det extremt tättbefolkade området illa ut. Detta är besvärande för Israel som i sin tur då också bryter mot folkrätten. Israels utsläppta flygblad över Gaza som uppmanar civilbefolkningen att ge sig av är ett försök att komma runt detta problem. Samtidigt menar israelerna att Hamas använder sin civilbefolkning som en enda stor ”mänsklig sköld”. Sammantaget drabbar de stora civila förlusterna Israel så till vida att världsopinionen nu lider med den palestinska befolkningen mer än med de färre israeliska civila förlusterna. Vi ser en sorts propagandakrig där båda sidor försöker vinna sympati på motpartens bekostnad.

Av allt att döma förbereder Israel nu en storskalig markoffensiv in i Gaza i syfte att förstöra Hamas möjligheter att kunna verka. Detta har Israel även gjort tidigare men nu verkar omfattningen bli mycket större. Om detta i sin tur leder till att israel hamnar i ett två- eller trefrontskrig återstår att se. Det är fullt möjligt att Mellanöstern är på väg mot ett regionalt storkrig. Listan på aktörer som riskerar att dras in kan bli lång. Förutom Hamas och Israel riskerar även Hizbollah, Libanon, Iran och USA att bli krigförande part. Detta skulle i sin tur gynna Ryssland som har allt att vinna på att västvärldens fokus tillfälligt flyttas från Ukraina till Mellanöstern. Västvärlden och USA präglas allt för ofta av att man beroende på en intensiv och nyhetstörstande mediabevakning fokuserar på en fråga åt gången. Vad detta nu får för konsekvenser och hur ur långt de olika konflikterna kommer att växa återstår att se.

En sak är säker, min planerade resa till Israel i mars 2024 måste skjutas på framtiden. Jag håller tummarna för att det skall bli lugnare och bättre inom en inte alltför avlägsen framtid men för närvarande kan en resa till Israel inte ske förrän tidigast i mars 2025.

Marco Smedberg

Mer aktuellt

Aktuellt

Boksläpp 3 juni 2023

Välkommen på boksläpp i Lund den 3 juni! I samband med Lunds historiedag hälsar vi välkommen på bokrelease! Det skånska…
Aktuellt

Ny bok om Israel

Staten Israel föddes in i krig. Sedan FN röstade fram en tvåstatslösning 1947 har det närmast konstant pågått konflikter mellan Israel och den palestinska befolkningen och arabiska grannländer.

keyboard_arrow_up