Finska vinterkriget 23-27 september 2024

Vinterkriget och fortsättningskriget

I Suomussalmi förväntade finländarna sig att ryssarna skulle uppträda med enbart spaningsförband men i november 1939 och januari 1940 kom två divisioner om sammanlagt 25 000 man. Den första divisionen nådde visserligen fram och intog Suomussalmi kyrkby men efter hårda strider runt jul flydde resterna av 163. divisionen i en marsch över isen. Därefter förintades den ukrainska 44. divisionen längs Raatevägen. För den häpna omvärlden lanserades uttryck som ”motti” och ”den vita döden”.

Vid vinterkrigets slut 1940 tvingades Finland arrendera bort Hangö till Sovjetunionen som byggde ut området till en stark militärbas. På sin sida om den nya gränsen byggde finländarna en stark befästningslinje för att förhindra anfall mot Helsingfors. Under sommaren och hösten 1941 rådde ställningskrig runt Hangö innan de sovjetiska förbanden utrymde basen som intogs av den svenska frivilligbataljonen. I rykande snöstorm den 15 december 1941 mottog marskalk Mannerheim svenskarna i en parad utanför Hangö varpå bataljonen hemförlovad.

Resan äger rum 23-27 september 2024.

Ur innehållet:

  • Suomussalmi
  • Vinterkrigsmuseet Raatteen Portti
  • Frontmuseet i Hangö
  • Mannerheims museum i Helsingfors

Fler resor

Battle of Britain 12-15 september 2024

Även om Luftwaffe disponerade drygt 3 000 flygplan var uppgiften att erövra luftherravälde över sydöstra England en svår uppgift. De tyska bombplanen hade en svag defensiv beväpning, vilket innebar krav…
keyboard_arrow_up