Logga: Marco Smedberg

Böcker

Ny bok om Vietnam

Vietnamkriget av Marco Smedberg

Vietnamkriget konfronterade omvärlden med saker man aldrig tidigare skådat: det var det första krig som kunde följas från tv-sofforna världen över. Nya vapen och ny taktik användes. Men framförallt ställde konflikten USA:s väpnade styrkor inför en uppgift som de var oförmögna att lösa. Resultatet blev en fruktansvärd cocktail av misslyckade operationer, folkliga protester och mänskligt lidande.

Militärhistorikern Marco Smedberg är en av Sveriges främsta kännare av Vietnamkriget. Hans bok skildrar konflikten i dess helhet men har sin tyngdpunkt på de amerikanska insatserna 1965–73. Utifrån ett omfattande källmaterial ges tydliga svar på vad som hände, och varför. Historien breddas med ögonvittnesskildringar från båda sidor.

Delar av innehållet i Marco Smedbergs nya bok Vietnamkriget (2020) har tidigare publicerats i boken Vietnamkrigen (2008), där författaren tog ett helhetsgrepp om konflikten. 

   Läs mer   

Ny bok om ledning och ledarskap

Att leda i svåra lägen av Karlis Neretnieks och Marco Smedberg

Vad kan man generellt lära av att studera militär ledning? Vilka av dessa lärdomar och tillämpningar kan trots fredstida begränsningar användas för att åstadkomma en bättre civil ledning?

Boken bygger på 25 korta militärhistoriska exempel om strukturell ledningsproblematik, chefsutveckling, beslutsfattning, målstyrning och genomförande, disciplin- och personalfrågor samt arbetsrutiner. Kring denna ledningsproblematik reflekterar och diskuterar 20 meriterade civila svenska chefer och ledare från olika branscher och nivåer inom dessa över hur de personligen har omsatt exemplens lärdomar i egen arbetslivserfarenhet.

Bland andra intervjuas:

  • Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska kraftnät, tidigare försvarsminister.
  • Cecilia Skingsley, vice riksbankschef.
  • Eva Hamilton, tidigare VD för Sveriges Television, styrelseproffs.
  • Anders Danielsson, generaldirektör Migrationsverket, tidigare generaldirektör SÄPO.
  • Eva Östling, vd Visita.
  • Anders Brännström, tidigare arméchef.

   Läs mer   

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0435 - 910 06
0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. www.marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – unika militärhistoriska resor i samarbete med SMB, Mejtresor och Historiska Resor. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Miliär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco skrivit eller skriver för tidningen.