Logga: Marco Smedberg

Det skånska kavalleriet

Det skånska kavalleriet är Marco Smedbergs och Göran Larssons nya bok som skildrar den tid då hästar och ryttare dominerade det sydsvenska slättlandskapet.

Det fanns en tid då hälften av hela Sveriges samlade kavalleri återfanns i Skåne. Här fanns utmärkta förutsättningar för hästuppfödning, vilka den svenska kronan var snabba att utnyttja efter erövringen av landskapet 1658. Efterhand blev Skåne ett verkligt hästcentrum med tre egna kavalleriregementen.

Ryttarnas närvaro kom snabbt att sätta tydlig prägel på lokalsamhället. Regementena samarbetade inte bara med bönderna, det fanns också ett stort kulturellt utbyte. Dragoner och husarer i tjusiga blå uniformer var under lång tid stående inslag i vardagen på många håll i Skåne. Det här är historien om den tid då hästar och ryttare dominerade det sydsvenska slättlandskapet.

I Det skånska kavalleriet får vi ta del av berättelserna om de beridna truppernas roll i Sveriges försvar, från Karl XII:s segrar i stora nordiska kriget till 1900-talets beredskapsår. Här återges fascinerande livsöden liksom mötena med det civila samhället, vilka inte minst satte avtryck i populärpress, konst och spelfilm. Men här finns också historien om hur ny teknik och nedskärningar inom försvaret så småningom kastade hotande skuggor över de allt färre skvadronerna. Nu är det skånska kavalleriet sedan länge försvunnet, men många av dess traditioner lever än idag.

Det skånska kavalleriet är utgiven av bokförlaget Historiska Media i Lund.

Beställ boken här

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – unika militärhistoriska resor i samarbete med SMB, Mejtresor och Historiska Resor. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Militär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco skrivit eller skriver för tidningen.