Logga: Marco Smedberg

Krigföring: från Austerlitz till Bagdad

Efter oktoberkriget 1973 låg i "tårarnas dal" omkring 500 utslagna syriska stridsfordon kvarlämnade. Trots svåra motgångar i krigets inledningsskede hade Israel lyckats vända krigslyckan. Militära med- och motgångar kännetecknas påfallande ofta av hur man lyckas anpassa sig till nya förutsättningar i den ständiga kampen mellan "medel och motmedel". I "Krigföring" förklaras utvecklingen inom mark-, sjö- och flygstridskrafterna och dess koppling till kraven på en ständigt effektivare samordning.

Med målet att ge läsaren en solid introduktion till krigets grunder hämtar militärhistorikern Marco Smedberg exempel från länder med krigserfarenhet, från Napoleonkrigen till dagens nya hot och fredsfrämjande insatser. Vid sidan av tidlösa och allmänmäskliga drag i militära konflikter förklaras aktuella militära nyckelbegrepp som asymmetriska hot, manöverkrigföring, operationskonst och deras militära konsekvenser. Boken är en utveckling och fördjupning av Marco Smedbergs tre tidigare böcker, Om stridens grunder, Om sjökriget och Om luftkriget.

Denna breda skildring av krigskonstens utveckling riktar sig inte bara till militär personal utan till alla som vill fördjupa sig i de faktorer och orsakssammanhang som påverkar dagens militära verklighet. Marco Smedberg är f.d. officer i pansartrupperna och generalstaben. Idag är han militärhistoriker, överstelöjtnant i reserven och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien.

Recension

"Krigföring. Från Austerlitz till Bagdad ger läsaren krigskonstens utveckling i en volym, oumbärlig för varje militärhistorisk bokhylla." Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Information om boken

Krigföring: från Austerlitz till Bagdad är utgiven av Historiska Media/Försvarshögskolan 2005. ISBN: 91-85377-13-9. Den här utgåvan av boken är slutsåld (slut på förlaget). Vi hänvisar läsare till antikvariat och bibliotek där den är förhållandevis väl representerad. 

 

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0435 - 910 06
0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. www.marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – unika militärhistoriska resor i samarbete med SMB, Mejtresor och Historiska Resor. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Militär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco skrivit eller skriver för tidningen.