Logga: Marco Smedberg

Militär ledning: Från Napoleonkrigen till fredsbevarande insatser

Militärt ledarskap från Napoleonkrigen och fram till dagens fredsbevarande insatser – Marco Smedberg visar hur möjligheterna förändrats i takt med den tekniska utvecklingen. Denna översiktliga och breda skildring är ett viktigt verktyg vid all verksamhet, såväl militär som civil, där man samordnar insatser.

Den berömde militärteoretikern Carl von Clausewitz hävdade i början av 1800-talet att krig är en kamp mellan viljor. Militär ledning handlar om denna kamp och om orsakerna till varför den ena sidan får övertaget. Vad kännetecknar god ledning? När och varför misslyckas ledning?

I boken analyseras militär ledning ur ett historiskt perspektiv med belysande exempel. Författaren diskuterar ledningsprocesser i länder med krigserfarenhet från och med Napoleonkrigen fram till dagens fredsbevarande insatser. Ett genomgående drag i krigshistorien är hur framgång – eller motgång – tydligt kan relateras till ledningen. Här framkommer även hur möjligheterna och sätten att leda har förändrats i takt med teknikens utveckling.

Militär ledning behandlar ledningsprocesser ur både mark-, sjö- och luftoperativt perspektiv, vilket underlättar för jämförelser. Marco Smedbergs översiktliga och breda skildring är ett viktigt verktyg vid all militär verksamhet där det föreligger ett behov av att samordna olika insatser. Här kan även personer i ledande position lära av ledningsproblematikens universella karaktärsdrag, en oumbärlig kunskap i militära situationer men lika angelägen i civila sammanhang.

Recensioner

»Välskrivet om militärt ledarskap.« Nerikes Allehanda

»En guldgruva att ösa ur.« Smålands-Tidningen

»Lättläst och bra sammanfattad militärhistoria.« Försvarets Forum

Beställ boken här:

Miliär ledning är utgiven av bokförlaget Historiska Media i Lund. Boken utgavs 2001 inbuden och gavs 2010 ut i en reviderad upplaga i storpocket.
På förlagets hemsida kan man såväl beställa boken i storpocket. Till förlagets hemsida »

  • Inbjunden – Militär ledning: från Napoleonkrigen till Bosnienkrisen. Lund: Historiska media. Smedberg. Marco 2001. ISBN 978-91-89442-07-8
  • Storpocket– Militär ledning: från Napoleonkrigen till fredsbevarande insatser. Lund: Historiska media. Smedberg. Marco 2010. ISBN 978-91-86297-17-6

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0435 - 910 06
0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. www.marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – unika militärhistoriska resor i samarbete med SMB, Mejtresor och Historiska Resor. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Militär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco skrivit eller skriver för tidningen.