Logga: Marco Smedberg

Ledarskap

Våren 2017 utkom boken Att leda i svåra lägen, som Marco Smedberg skrivit tillsammans med generalmajor Karlis Neretnieks. Att leda i svåra lägen kan tjäna som inspiration eller praktisk verktygslåda för alla som på ett eller annat sätt leder organisationer, stora som små, civila eller militära.

Bokens författare erbjuder föredrag och chefsutbildningar med boken som grund. 

Är du intresserad av veta mer om civila chefer och militära lärdomar – kontakta oss!

Föreläsningar

Marco Smedberg är militärhistorisk författare, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien samt överstelöjtnant i reserven. Han är en flitit anlitad föreläsare och genomför även workshops och chefsutbildningar i militärt ledarskap.

Självklart kan du anlita Marco Smedberg som föreläsare till ert företag eller er förening. Exempel på ämnen som Marco kan hålla föredrag i:

  • Militär ledning (organisation och system)
  • Militärt ledarskap
  • Det konventionella slagfältet kontra irregjulär krigföring
  • Militär teknikutveckling från 1815 fram till idag
  • Vietnamkriget
  • Första världskriget

Det går även bra att anlita Marco för slagfältsguidning. Se under "Event".

Är du intresserad av att anlita Marco Smedberg som föredragshållare – kontakta oss!

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0435 - 910 06
0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. www.marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – unika militärhistoriska resor i samarbete med SMB, Mejtresor och Historiska Resor. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Militär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco skrivit eller skriver för tidningen.