Logga: Marco Smedberg

Ny bok om ledning och ledarskap

tors, 2016-09-22 14:53

Att leda i svåra lägen av Karlis Neretnieks och Marco Smedberg

Vad kan man generellt lära av att studera militär ledning? Vilka av dessa lärdomar och tillämpningar kan trots fredstida begränsningar användas för att åstadkomma en bättre civil ledning?

Boken bygger på 25 korta militärhistoriska exempel om strukturell ledningsproblematik, chefsutveckling, beslutsfattning, målstyrning och genomförande, disciplin- och personalfrågor samt arbetsrutiner. Kring denna ledningsproblematik reflekterar och diskuterar 15 meriterade civila svenska chefer och ledare från olika branscher och nivåer inom dessa över hur de personligen har omsatt exemplens lärdomar i egen arbetslivserfarenhet.

Bland andra intervjuas:

  • Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska kraftnät, tidigare försvarsminister.
  • Cecilia Skingsley, vice riksbankschef.
  • Eva Hamilton, tidigare VD för Sveriges Television, styrelseproffs.
  • Anders Danielsson, generaldirektör Migrationsverket, tidigare generaldirektör SÄPO.
  • Eva Östling, vd Visita.
  • Anders Brännström, tidigare arméchef.

Om boken

Ledning handlar om att samordna mänskligt agerande och resurser av olika slag i komplexa och dynamiska situationer. Denna bok vänder sig till alla som tycker att denna förmåga kan och behöver utvecklas. I vårt moderna samhälle tycks ledning i vid bemärkelse bli allt mer komplicerad. Det är till och med så att ledning numera nästan mer verkar handla om att samordna verksamheter än att åstadkomma resultat. 

Militär ledning har alltid varit resultatorienterad och därför finns det skäl att studera dess tillämpning. Detta syns särskilt i krig varför vi valt det som utgångspunkt som motsats till när allt fungerar väl. 

Syftet är att lyfta fram olika aspekter på ledning när det är svårt att fatta beslut, när dessa dessutom får allvarliga konsekvenser, när långsiktig planering och kortsiktig verksamhet genomförs samtidigt och när man är beroende av att chefer vågar och klarar av att ta ansvar. 

I boken beskrivs olika ledningsnivåer: den högsta strategiska, den indirekta mellannivån och den direkta ledningsnivån med första linjens chefer. Ett fjärde kapitel handlar om att arbeta i staber. 

Kopplingen till civila erfarenheter sker genom att varje exempel kommenteras av fyra meriterade svenska civila chefer och ledare. De utvecklar hur de personligen omsatt exemplens lärdomar i sin arbetslivserfarenhet och de är valda för att åstadkomma en bred och intressant spridning. 

Deras ”lärdomar” kan omsättas i de utmaningar som dagens chefer, i olika branscher och på olika nivåer, ofta ställs inför. På så sätt förenas militära och civila erfarenheter av ledning i svåra lägen. 

Även om vi utgått från militära exempel är det de civila slutsatserna som är denna boks budskap – att se vilka erfarenheter som finns av att hamna i besvärliga lägen. 

Det är vår förhoppning att detta sätt att studera ledningsproblematik kan hjälpa och inspirera alla som arbetar med utmaningen att åstadkomma en bra ledning. Att se brister i ledningsstrukturer och ledarskap är samtidigt det första steget i att kunna förändra och utveckla den egna verksamheten. 

 

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – unika militärhistoriska resor i samarbete med SMB, Mejtresor och Historiska Resor. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Militär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco skrivit eller skriver för tidningen.