Logga: Marco Smedberg
head_neutral.jpgfoot_april_15.jpg
Krönika | april 2015

Följ med till Monte Cassino i september!

Nu är ytterligare en resa färdig att kunna bokas och den går till Monte Cassino i september. Under andra världskrigets utkämpas där ett avgörande vändpunktsslag, dessutom runt kristendomens första kloster. Montecassino ligger som ett veritabelt örnnäste på toppen av det 516 meter höga berget Monte Cassino som spärrar ingången till Liridalen. Dalen är i sin tur en viktig förbindelseled mellan Rom och Neapel längre söderut. Slagfältets bergsterräng är dramatisk och betagande vacker men var också mycket besvärlig för soldaterna. Slaget (det var egentligen frågan om fyra olika allierade försök att stånga sig igenom tyskarnas formidabla ”Gustavlinje”) är också ett intressant exempel på begreppet ”militär nödvändighet”.

Efter att amerikanerna inledningsvis misslyckat med att anfalla längre österut beslöt sig chefen för de allierade anfallsstyrkorna, den amerikanske generalen Mark Clark, för ett direktanfall mot klosterhöjden. I och med att nu även klostret skulle anfalls krävde en av Clarks underlydande brittiska chefer att klostret skulle neutraliseras. Tyskarna hade då redan med munkarnas medgivande evakuerat klostrets skatter och omfattande bibliotek till Vatikanen. I den allierade pressen framställdes detta som att ”nazisterna plundrade klostret”. Vidare gav tyskarna order om att civila skulle evakueras från klostret, vilket dock inte hann genomföras.

De allierade uppfattade det som att tyskarna utnyttjade klostret för militära ändamål, vilket de dock varken gjorde eller behövde. Frågan om vem som skulle ta på sig ansvaret bollades snabbt upp genom de allierades befälshierarki. Den ytterst ansvarige brittiske generalen Harold Alexander såg det som sin uppgift att göra det klart för sina soldater att de sändes i strid under så fördelaktiga villkor som möjligt och gav klartecken till att bomba klostret.

Den 15 februari 1944 anföll sammanlagt nära 200 amerikanska bombplan klostret i två vågor och fällde sin bomblast. Dagen innan fälldes flygblad också för att varna civilbefolkningen för att ”de allierade motvilligt måste rikta sina kanoner mot själva klostret”. Trots att det var ett litet och därmed svårt mål totalförstördes klosterbyggnaderna. Ett hundratal civila flyktingar dog men ännu flera som tagit skydd i de bastanta källarvalven, inklusive alla munkar, klarade sig. Sent på eftermiddagen lämnade dessa klostret samtidigt som tyska fallskärmsjägare gick in bland ruinerna, vilka nu utgjorde ett utmärkt skydd. Åberopande ”militär nödvändighet” hade de allierade förstört klostret och skänkt tyskarna en bra fästning som var lätt att försvara.

Att klostret totalförstördes var kontroversiellt redan när det hände, särskilt som de allierade tidigare lovat Vatikanen att skona klostret och andra viktiga religiösa byggnader i Italien. I dagens många konfliktområden finns det tyvärr nya exempel på att man inte fredar religiösa byggnader och minnesmärken. Men det är då inte fråga om militär nödvändighet utan mer som hot eller hämnd. Klostret Montecassino är nu återbyggt i all sin prakt och är därmed också ett bevis på hur man faktiskt kan rätta till några av de felbeslut som krig oundvikligt drar med sig. Kanske just därför är Montecassino ett bra resmål och värt att beundra. Då som nu är det latinska ordet ”Pax” (Fred) hugget i sten över ingången.

Mycket välkomna! Läs mer om resan på hemsidan eller boka direkt hos Winberg Travel!

Marco Smedberg

 

 

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0435 - 910 06
0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. www.marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – unika militärhistoriska resor i samarbete med SMB, Mejtresor och Historiska Resor. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Militär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco skrivit eller skriver för tidningen.