Logga: Marco Smedberg
head_neutral.jpghead-nyhetsbrev_mars18.jpg

Krönika april 2019

30 procent 

I dagarna brottas försvarsberedningen som bäst med att försöka komma överens om hur mycket mer pengar försvaret behöver och skall få. Men vill man öka effekten finns det mer att ta hänsyn till. Alla nu tjänstgörande unga officerare jag talat med vittnar om hur mycket de har att göra och att tiden knappt räcker till. Jag tror dem för det är rimligt att en organisation anstränger sig för att sysselsätta sin personal. Befäl som inte gör något verkar inte särskilt kostnadseffektivt.

Här är det vanskligt att jämföra dagens armé med den armé som jag började tjänstgöra i under mitten av 1970-talet. Men jag vill ändå göra ett ödmjukt försök. Då gällde devisen ”rätt tid, rätt plats, rätt utrustning” för oss befäl. Fick vi tid över förväntades vi ägna oss åt fysisk träning och att utveckla vårt taktiska kunnande Visserligen fanns det mycket som kunde ifrågasättas men vi hann med det vi skulle.

Sammanlagt utbildade och övade armén under 70 och 80-talet i genomsnitt cirka 125 000 soldater varje år i grundutbildning, krigsförbands- och mobiliseringsövningar samt särskilda övningar för befäl. I dagens armé tar en officers- och specialistofficerskår som bara är cirka 25 procent mindre än befälskåren i den armé som jag tjänstgjorde i hand om knappt 4000 fast anställda gruppchefer och soldater plus ett antal deltidsanställda soldater som kallas in till vissa övningar – samtidigt som befälen påstår att de har mycket att göra och dessutom klagar på att det finns stora vakanser. Hur man i detta läge dessutom skall klara av att utbilda de nya värnpliktiga blir intressant att följa.

Dagens armé förefaller vara en komplex organisation i en besvärlig situation. Men frågorna biter sig ändå fast. Är arbetsuppgifterna rimliga? Gör man rätt saker? Eller är det så att armén i sin iver att utveckla och förbättra allting har skapat en orimlig arbetssituation? En tjeckisk invandrade som kom till Sverige 1968 berättade nyligen för mig att han tyckte Sverige numera hade för många regler. När han kom hit var det ganska enkelt att integreras. Men numera finns det så många i och för sig välmenta regler att det sammantaget har blivit svårare att integreras.

Åter till armén – jag häpnar när jag får höra att plutoncheferna ägnar huvuddelen av sin tid åt att i datasystemet ”prio” se till att yrkessoldaternas tjänstgöring blir rätt ifylld och uppföljd så att löneutbetalningarna stämmer. Att utbilda truppen får andra (läs yngre) befäl sköta om. Men om nu utbildning av krigsförband skall prioriteras borde de mest erfarna befälen öva soldaterna och låta andra sköta rutinuppgifterna. Här frågar jag mig vad som egentligen främjar officerarnas befordran och karriärer? Tänk om man i industrin skulle låta en projektledare ansvara för personalens lönebesked i stället för att fokusera på själva processen. Det företaget överlever inte särskilt länge.

Nu kan man tro att eftersom krigsrisken mot Sverige bedöms vara låg har armén gott om tid att rätta till eventuella fel och utvecklas i rätt riktning. Men så är det inte alls för det är alltid ont om tid. Vi kan inte veta om det i en nära framtid uppstår en så allvarlig kris att armén behöver användas – och då är det för sent att börja rätta till några systemfel. All krigshistoria visar nämligen på att ”det som övas i fred fungerar hjälpligt i krig och det som inte övats fungerar inte alls”.

Min uppmaning till dagens svenska arméofficerare är att ni måste revoltera. Kräv nödvändiga prioriteringar så att det uppstår balans mellan era arbetsuppgifter och uppställda mål. Rationaliseringskonsulter bruka hävda att det inte hjälper att tillföra mer pengar till sjuka system, det är effektivare att ändra på systemet. Med nya regler och rutiner kan man öka effekten med 30 procent. Och det är som sagt bråttom.

Glad sista april och första maj!

Marco Smedberg

 

 

 

 

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0435 - 910 06
0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. www.marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – unika militärhistoriska resor i samarbete med SMB, Mejtresor och Historiska Resor. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Miliär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco skrivit eller skriver för tidningen.