Logga: Marco Smedberg
head_neutral.jpghead-nyhetsbrev_mars18.jpg

Krönika april 2020

Osannolikt eller möjligt 

Vi matas dagligen med information om Coronakrisen och hur den på många sätt förändrat världen och vårt sätt att leva. Det kan därför vara på sin plats att tänka på att detta virus på några månader när drabbar oss 100 år efter att ”Spanska sjukan” började härja sommaren 1918 under pågående världskrig. Med det vill jag säga att egentligen är intet nytt under solen, kriser kommer och går.

Det som är anmärkningsvärt är hur våra ansvariga politiker hanterat Sveriges beredskap. I den nu accelererande debatten om varför Sverige råkar sakna det nedlagda civilförsvarets omfattande sjukvårdsresurser finns det en hel del att kommentera. Vi får bland annat höra Stefan Löven säga att Coronakrisen ”inte gick att förutse” och Hans Blix skriver att framöver behövs det mindre av militärt försvar eftersom ”ett angrepp mot Sverige är osannolikt”. Istället förordar Blix att resurser satsas på civil beredskap.

Problemet är att det leder fel att tala om att någonting är oförutsägbart eller osannolikt, det viktiga är att försöka se vad som är möjligt. När någonting verkar osannolikt ligger det nära till hands att vilja spara pengar och prioritera något annat. Men så länge det osannolika är möjligt är det farligt att tänka bort hoten. Det enda vi vet om framtiden är att kriser kommer och går och så länge något är möjligt är det också farligt. Men hur skall man veta vilken farlighet som kommer att drabba oss? Det bistra svaret är att det kan man inte veta och eftersom man inte vet måste man sprida resurserna för att möta olika hot. Det innebär i sin tur att man sällan är tillräckligt väl rustad mot den kris som råkar uppstå. Men i dessa sammanhang är lite så mycket bättre än inget.

Under det kalla kriget for studiegrupper från Finland omkring i Sverige och imponerades av våra många och stora beredskapslager. Målmedvetet kopierade sedan finnarna oss. De lät sedan också bli att ta någon ”strategisk time-out” när Sovjetunion upplöstes. Resultatet ser vi nu när Finland har lager av skyddsutrustning medan vi i Sverige tvingas konstatera att våra lager för att spara pengar till och med eldats upp. Dessutom behöll finnarna sitt värnpliktsförsvar vilket inneburit att Finlands stridskrafter nu är större än Sveriges efter en mobilisering. Så var det inte under kalla kriget då Sverige var militärt starkare än Finland. En fördel med ett någorlunda starkt militärt försvar är dessutom att det minskar risken för ett ”osannolikt men möjligt” angrepp just på grund av att det finns på plats. Det brukar kallas för en krigsavhållande effekt.

Ett någorlunda bibehållet svenskt totalförsvar (både den militära och den civila delen) hade kunnat användas på olika sätt och gjort nytta under Tsunamin 2004, stormen Gudrun 2005, de senaste årens stora skogsbränder och inte minst nu under Coronakrisen. Notera särskilt att alla dessa kriser verkade mer eller mindre osannolika innan de inträffade. Sverige hade tidigare en bra beredskap men den har avvecklats. Samtidigt vet vi sedan länge att det går fort att lägga ner men tar lång tid och är dyrt att bygga upp. Det finns många exempel på att återuppbyggnadsprocessen inte hinner bli färdig innan den kris man vill lösa är över.

En svensk normalfamilj med villa och barn anses agera klokt om föräldrarna ser till att det finns pengar till räntor på lånen, att familjen köper vettiga försäkringar (bortkastade pengar så länge det inte händer något) och att man planerar semestrar och julklappsinköp med de pengar som blir över efter att alla nödvändiga och fasta kostnader är betalda. Måtte våra ansvariga politiker ta till sig detta och hantera Sveriges beredskap mot osannolika men möjliga kriser på motsvarande sätt. Det enda som är säkert är att den nuvarande och pågående krisen inte är den sista.

Med detta sagt hoppas jag innerligt att Coronakrisen snart tar slut och vi kan återgå till en mer normal tillvaro.

 

Med önskan om en skön sista april och förstamajhelg,

Marco Smedberg

 

 

 

 

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0435 - 910 06
0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. www.marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – unika militärhistoriska resor i samarbete med SMB, Mejtresor och Historiska Resor. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Miliär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco skrivit eller skriver för tidningen.