Logga: Marco Smedberg

 

head_neutral.jpghead-nyhetsbrev_febr21.jpg

Februari 2021

Nya böcker – nygamla resmål – och ny resa inom Sverige!

I väntan på att vaccineras kan man passa på att läsa bra böcker och planera kommande resor. I mars kommer två nya böcker ut på marknaden som jag varmt vill rekommendera.

Den ena är Riddarna och deras värld av Charlotte Borgerud (Natur & Kultur) som är historiker och arkivarie vid Göteborgs universitet. Från att ursprungligen varit en beriden soldat – en kavallerist – utvecklades riddarna till att bli en aristokratisk krigarklass med mängder av privilegier. Hennes bok är en välskriven skildring av denna omfattande och viktiga epok i vår historia.

Kapitlen handlar om riddarnas uppfostran, utbildning och militära roll, den höviska kulturen, tornerspel, borgar, korstågen, riddarordnarna och slutligen riddarnas undergång. Dessutom är det roligt att hon som en jämförelse vävt in exempel från det i detta sammanhang avlägsna Norden. Hennes ansats att skildra riddarepoken på detta övergripande sätt och dessutom ta med nordiska exempel innebär automatiskt att skildringen blir bred. Vill man fördjupa sig finns det mycket att välja på i hennes omfattande litteraturlista längt bak i boken. Jag gläder mig särskilt åt att Borgerud på flera ställen nämner William Marchall som är min särskilda favoritriddare. Läs gärna också boken om honom; William Marshal eller Den bäste riddaren i världen av Georges Duby. Den bygger den omfattande hyllningsdikt som hans som lät skriva om William efter dennes död och ger en ingående skildring av hans riddarvärld.

Den andra nya boken som kommer ut i mars har jag skrivit. Israels krig handlar om kampen mellan israeler och palestinier om det som båda grupper menar är deras land och hur striderna mellan Israel och dess grannländer sett ut från 1948 till nutid. Sexdagarskriget 1967 innebar ett säkerhetspolitiskt jordskred i Mellanöstern. Israels militära överlägsenhet blev plötsligt uppenbar samtidigt som framgångarna gjorde den israeliska militären farligt övermodig. Detta ledde i sin tur till allvarliga motgångar för Israels stridskrafter i början av Oktoberkriget 1973.

För stormakterna USA och Sovjetunionen var de återkommande krigen i Mellanöstern dessutom ett viktigt ”testområde” för deras nya militära teknik. I och med Israels invasion i Libanon 1982 och följande insatser på Västbanken och i Gaza ställdes den israeliska krigsmakten inför nya och moraliskt besvärliga uppgifter. Hur de israeliska stridskrafterna har utvecklats har haft stor betydelse för dagens komplicerade situation i Mellanöstern.

Samtidigt är säkerhetspolitik inget statiskt fenomen. Länge dominerandes Mellanöstern av konflikten mellan arabländerna och Israel men på senare tid har konflikten mellan sunni- och shiamuslimska arabländer ökat. Att USA de senaste åren trappat ner sitt engagemang samtidigt som Iran och Turkiet flyttat fram sina positioner i regionen gör att flera arabländer känner oro och gärna vill få tillgång till israelisk militär kompetens och vapenteknologi. Flera arabländers styrande elit börjar överge sin tidigare uppfattning att inte erkänna Israel innan det finns en fred med palestinierna.

För den som är särskilt intresserad av riddare planerar jag en ny resa till Frankrike den 9–12 september. Fokus på denna resa är det dramatiska Hundraårskriget 1337–1453 i vilket Jeanne d´Arc spelade en viktig roll och som innebar slutet på riddarepoken. Vill man uppleva Israel, inklusive en del av korstågen, genomför jag min återkommande Israelresa den 18–24 oktober.

Vill man uppleva något nytt och dessutom resa lite tidigare hägrar ”I det skånska kavalleriets hovspår” som nu går att boka och förhoppningsvis kan genomföras 21–23 maj.

Trevlig läsning och väl mött på någon resa!

Marco Smedberg

marcosmedberg_i_det_skanska_kavalerriets_hovspar.jpg

 

 

 

 

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0435 - 910 06
0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. www.marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – unika militärhistoriska resor i samarbete med SMB, Mejtresor och Historiska Resor. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Militär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco skrivit eller skriver för tidningen.