Logga: Marco Smedberg
head_juli15.jpg
Krönika | juli 2015

Kampen om historien

Efter att ha rekognoserat Ardennerna inför en kommande gruppresa i september kan jag glatt konstatera att området är väl värt en resa. Där finns ett spännande landskap genom vilket tyskarna framryckte inte mindre än fyra gånger mellan 1870 och 1944 och med gott om museer och intressanta platser att besöka.

I mitt underlag för rekognoseringen ingick självklart de två senast på svenska utgivna böckerna om Hitlers sista offensiv: Christer Bergströms Ardennerna 1944-1945 (Vaktel förlag) och Antony Beevors cirka hälften så omfattande Ardennerna 1944 (Historiska Media). Den sistnämnda har jag dessutom faktagranskat på förlagets uppdrag. Granskningen innebär att se till att språket efter översättning är ”militärt korrekt”. Att ha synpunkter på själva innehållet ingår inte i uppdraget och det finns inte heller tid för större ändringar.

Frågan om vad som är rätt eller fel och ”sanningen” är alltid spännande och nu har dessutom en ”historiestrid” om just Ardenneroffensiven brutit ut. Detta sedan Bergström, bland annat i en intervju i tidningen Göteborgs–Posten, menar att Beevors bok ger en felaktig bild av slaget. Enligt Bergström som i sin bok ofta har ett tyskt perspektiv var deras offensiv i själva verket framgångsrikare än vad Beevor påstår, vilket som i sin tur också sammanfaller med den vedertagna anglosaxiska bilden.

Bergström kritiseras i sin tur av Claes Henrikson som recenserade Bergströms bok i tidningen Militär Historia (1/2014). Henriksson menar att Bergströms bärande slutsats – att tyskarna kunde ha lyckats – inte stämmer med den presenterade berättelsen om Hitlers och den tyska ledningens överskattning av den egna förmågan. Samtidigt bör man ha respekt för hur svårt ämnet är – enligt hertigen av Wellington är det inte möjligt att ens beskriva en bal och än mindre ett slag. Det vi gör är att dra slutsatser som grundas på förenklingar och generaliseringar av komplexa händelseförlopp, vilket samtidigt är en spännande utmaning.

Som vanligt i denna typ av diskussioner handlar det om att olika författare väljer olika perspektiv. Under andra världskriget vann den effektiva tyska armén ofta på taktisk nivå. Men tyskarna förlorade på grund av operativa och strategiska misstag. Genom att gå i krig mot för starka fiender hjälpte det inte att deras förband var jämförelsevis bättre när de totala resurserna inte räckte till.

Ardenneroffensiven är ett bra exempel på detta. Bergströms fokus är mycket hur bra den tyska armén fortfarande var 1944. Men som slutkläm i sin bok menar han helt korrekt att de som verkligen vann slaget var ryssarna som slapp möta denna sista tyska kraftsamling. Jag menar att detta var den tyska ledningens stora misstag. Istället för att skydda civilbefolkningens reträtt undan Röda armén i öster sökte Hitler ett militärt avgörande på västfronten. Härmed blir slaget om Ardennerna inte bara en taktisk eller en militärstrategisk fråga utan det handlar också om moral – vilket Hitler som bekant led stor brist på. Beevor väljer å sin sida att avsluta sin bok med att beskriva hur det kändes för de amerikaner som hamnade i tysk fångenskap i december 1944. Den som söker ytterligare argument och perspektiv rekommenderas klassikern Hitler´s Last Gamble, the Battle of the Bulge av Trevor N. Dupuy från 1994. Det är alltså fullt möjligt att utkämpa slaget på nytt – fast nu med lämpliga argument som ammunition! 

Glad sommar!

Marco Smedberg

 

 

 

 

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0435 - 910 06
0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. www.marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – unika militärhistoriska resor i samarbete med SMB, Mejtresor och Historiska Resor. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Militär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco skrivit eller skriver för tidningen.