Logga: Marco Smedberg

 

head_neutral.jpghead-nyhetsbrev_juni2.jpg

Juni 2021

Hemmaturism

I väntan på att restriktionerna lättar är det både lämpligt och roligt att ägna sig åt hembygdens historia. Den 27 januari 1659 blev Georg Henrik Lybecker chef för ett nytt  kavalleriregemente som han byggde upp från grunden. Inledningsvis kallades regementet också för Lybeckers ryttare. Slaget vid Landskrona utkämpades den 14 juli 1677. Lybecker var chef över den svenska vänsterflygelns andra linje och delar av hans regemente kämpade på samma flygel men inte under hans befäl. Besök gärna slagfältet med sitt monument bara några kilometer väster om Svalöv som förutom det moderna jordbruket är närmast oförändrat sedan då. Dessutom finns ett monument strax intill väg 17.

Lybecker blev generalmajor innan han avslutade sin karriär som landshövding och hans ryttare, som blev indelta 1680, bytte efter hand namn till Norra Skånska kavalleriregementet och Skånska Linjedragonregementet för att 1801 bli Skånska husarregementet (K 5). Övningsplatsen under tiden för indelningsverket var Ljungbyhed. De öppna fälten blev sedermera krigsflygskola men i ett hörn av området benämnt husarlägret finns regementets vackra mäss kvar som ett litet museum.

Regementets chefer bodde väster om Klippan på Tomarps kungsgård, idag väl värt ett besök. Detta översteboställe var inte bara chefens bostad utan fungerade också som regementets administrativa centrum. Idag är några av rummen möblerade med den dåvarande officerskårens tillhörigheter, inklusive ett unikt bibliotek. I en korridor hänger porträtten av regementes samtliga chefer som bott på Tomarp. Samlingarna ägs av en stiftelse och sköts av en styrelse i vilken jag är ordförande.

En annan klenod på Tomarp är ett porträtt av den danske kungen Fredrik VII som när han under ett besök på regementet 1860 fick syn på en underofficer som bar den av kung Oskar I tidigare instiftade Svärdsmedaljen för ådagalagda förtjänster utaf Underofficerare vid Arméen och Flottan. Kung Fredrik bad kung Karl XV att få den stiliga medaljen men det gick först sedan Karl gjort Fredrik till hedersunderofficer vid regementet. Som tack skänkte Fredrik en silverkanna, den så kallade ”Knaggakannan” innehållande 1 000 riksdaler, till underofficerskåren för att de fortsättningsvis skulle dricka hans skål. Kannan finns nu på P 7 Revingehed där nyutnämnda officerare vid en ceremoni dricker en skål till kung Fredriks minne ur kannan.

Hästarna som kavalleriet behövde kom från en omfattande civil hästavel där kronan årligen köpte lämpliga exemplar av uppfödarna. Herrevadskloster utanför Ljungbyhed var ursprungligen tänkt som översteboställe men det blev Tomarp. Herrevadskloster blev i stället centrum för inridningen av kavalleriets hästar. Förutom Skånska husarregementet fanns det Skånska Dragonregementet i sydöstra Skåne och det värvade (fast anställda) Kronprinsens husarregemente i Malmö. Sammantaget fanns halva den svenska arméns kavalleri i Skåne.

Efter att värnplikten infördes 1901 flyttade regementena in i nybyggda kaserner, Skånska husarregementet hamnade på Berga i Helsingborg. Tekniken sprang dock ifrån kavalleriet och efter första världskriget slogs de tre kavalleriregementena i Skåne 1928 ihop till Skånska kavalleriregementet (K 2) och förlades på Berga. Efter att under andra världskriget omvandlats till Skånska Pansarregementet och flyttat till Hässleholm återuppstod K 2 på Berga 1946 innan det slutligen hade ridit klart och drogs in för gott 1952. Men spåren finns kvar. Ystad och Helsingborg har kvar kasernerna och i Malmö återstår ridhuset på Drottningtorget. Sommaren passar utmärkt för att göra utflykter och glädjas åt att det som fortfarande vittnar om det en gång så stolta och stora skånska kavalleriet.

Trevlig midsommar!

Marco Smedberg,

Bilderna är från Skånska husarregementets officerskår forna tider.

foot_nyhetsbrev_juni.jpg

 

 

 

 

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0435 - 910 06
0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. www.marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – unika militärhistoriska resor i samarbete med SMB, Mejtresor och Historiska Resor. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Militär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco skrivit eller skriver för tidningen.