Logga: Marco Smedberg

head_neutral.jpghead-nyhetsbrev_mars17_kopia.jpg

Krönika | mars 2017

Två nya böcker

Denna och nästa vecka kommer det ut två nya böcker i ämnet ledning och ledarskap som är lite av militärhistoriens ”paradgren”. Det kändes så redan när jag med stort nöje skrev Militär ledning och nu, 15 år senare, är det dags igen. Då var det enklare eftersom målgruppen var rent militär, nu är det mera spännande eftersom min medförfattare, general Karlis Neretnieks och jag ansträngt oss att skriva Att leda i svåra lägen (boksläpp den 28 mars) med utgångspunkt från militärhistoriska fallstudier som vi sedan med hjälp av civila chefers reflektioner försöker göra generell och allmängiltig.

Ledning handlar om att chefer med hjälp av sitt ledarskap, ledningsorganisationer och rutiner styr verksamheter. Det handlar också om utbildning, inklusive övning, av chefer. Dessutom måste dessa omge sig med kompetenta medarbetare för att utöva ledningen och då talar vi olika former av stabstjänst, vilket också måste övas för att bli effektivt.

Det är ett komplicerat ämne och därmed svårt. Vår titel ”svåra lägen” syftar på de militärhistoriska exemplen som handlar om krig och resultatinriktad ledning. Men det syftar lika mycket på det faktum att även civil ledning är svårt. Alla som arbetar med ledning vet att det är betydligt fler dagar chefer går hem frustrerad över att något inte fungerat som det var tänkt, jämfört med de dagar då allt ”gått på räls”. Dessutom är problemområdena många. I vår bok tar vi upp 25 stycken, bland annat att delegera, målstyrning, risken för felprioriteringar och otydliga uppgifter, lojalitetskonflikter och stabsarbetsmetoder. Chefer måste inse komplexiteten och försöka prioritera, det går inte att lösa alla problem samtidigt. Naturligtvis skiljer sig behoven av ledning mellan olika företag och branscher samtidigt som mycket faktiskt handlar om likartade ledningsproblem, oavsett bransch.

Ta vårt exempel om general MacArthur vid Inchon 1950. För att möta nordkoreanernas överraskande och framgångsrika offensiv sommaren 1950 beslöt sig MacArthur, som utnämndes till chef för FN:s styrkor med uppgift att försvara Sydkorea, att gå till motanfall genom att landstiga bakom fiendens linjer vid Inchon. Det var en djärv plan som ALLA i hans stab och hans högre chefer avrådde ifrån. Men MacArthur menade att just de problem som alla insåg även skulle få motståndarna att tro att en landstigning just där inte skulle kunna ske – och därför var överraskningsmomentet till hans fördel. MacArthur stod på sig och lyckades övertyga sina chefer och sin stab om att genomföra landstigning som han ville, vilket sedan blev en stor framgång.

Över denna ”stabs- och ledningsproblematik” reflekterar vice riksbankschefen Cecilia Skingsley om faran med att stabsmedlemmar ger chefen de råd de tror denne vill ha, och att de kan variera med vilken chef som de presenteras för. Detta är naturligtvis inte ett specifikt militärt problem utan allmängiltigt. På så sätt arbetar vi oss igenom våra 25 exempel med hjälp av 20 civila chefers olika reflektioner.

nils_bildt_webb.jpgEn av de intervjuade i vår bok är vännen, kollegan och företagaren Nils Bildt som klokt reflekterat över de sju exemplen i kapitel 3 ”Taktisk och direkt ledning – Första linjens chefer”. Han har parallellt med vårt projekt skrivit en bok som handlar om hur man försöker leda när man faktiskt inte vet, med titeln Ledarskap i osäkra tider. Jag hoppas att våra två nya böcker både kan roa och inspirera alla som är intresserade av utmaningen att leda olika verksamheter och organisationer, stora som små, civila och militära.

 

 

 

Trevlig läsning!

Marco Smedberg

 

 

 

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0435 - 910 06
0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. www.marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – ett samarbete med Winbergs Travel och Historiska Resor med resor till flera av världens historiskt intressanta krigsskådeplatser. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Miliär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco Skrivit eller skriver för tidningen.