Logga: Marco Smedberg
head_neutral.jpgoktober_2018.jpg

Krönika oktober 2018

”Du sköna nya värld” 

Snart infaller hundraårsdagen av vapenstilleståndet den 11 november 1918. En hel värld gladde sig då åt att första världskriget äntligen tog slut. När det pågick kallades det ofta för ”en folkslakt” och man förfasade sig över att nästan tio miljoner soldater stupade och runt tre gånger så många sårades.

Sverige hade kommit billigt undan. Visserligen stävade en rysk flotteskader strax efter krigsutbrottet i augusti 1914 mot Fårösund för att bekämpa delar av den svenska flottan och det fanns också planer för att minera Karlskrona. Men eskadern återkallades precis innan den nådde fram till Gotland. Här förelåg en stor risk att vi dragits in i kriget. Jämför med hur det Osmanska riket (dagens Turkiet) drogs in i världskriget hösten 1914 sedan tyska fartyg i turkisk tjänst beskjutit ryska städer vid Svarta havet vilket fick Ryssland att förklara krig mot turkarna.

I slutet av kriget skärptes läget för Sverige när inbördeskrig bröt ut i Finland mellan ”vita” och ”röda”. I januari 1918 skickades svensk trupp till Mariehamn på Åland för att skydda den svensktalande befolkningen som bett Sverige om hjälp. Den svenska militära närvaron avbröts först efter att Tyskland skickade en större styrka till Åland för att hjälpa den nya finländska regeringen i kampen mot de röda.

Under nästa världskrig slapp Sverige åter undan men till priset av stora eftergifter gentemot Tyskland. Dessutom och kanske viktigast var att tyskarna under hela kriget fick köpa svensk järnmalm. Senare under det kalla kriget utgjorde det neutrala Sverige faktiskt en gräns mellan Warszawa-pakten och NATO i norra Europa. Som en viktig utpost i Östersjön låg Gotland som i händelse av krig skulle försvaras av en stridsgrupp om runt 25 000 soldater, varav 5000 gotlänningar. Kombinationen av styrkebalansen mellan öst- och väst samt det svenska försvarets styrka bidrog till att läget förblev stabilt och Östersjön kallades för ”fredens hav”.

Men drygt 25 år efter att Sovjetunionen föll sönder och den ”eviga freden” inleddes har det säkerhetspolitiska läget i Östersjön nu på flera sätt försämrats radikalt. Modern vapenteknik gör att Gotlands militära betydelse har ökat avsevärt. Räckvidderna på dagens kustrobot- och luftvärnsrobotsystem gör att den som ”sitter” på Gotland i praktiken behärskar södra Östersjön. Så var det inte under kalla kriget då kortare vapenräckvidder medgav att man kunde ”runda” Gotland. Idag skulle ett Ryssland som vill intervenera i Balitikum från Gotland effektivt kunna hindra NATO från att ingripa. På motsvarande sätt skulle NATO från Gotland effektivt kunna skydda sina förstärkningstransporter från USA via Norge på väg mot Baltikum. Detta i ett läge där den svenska närvaron på Gotland utgörs av en styrka på 250 man, ett garage med stridsvagnar samt hemvärn.

Samtidigt vinner nationalismen terräng i allt fler europeiska länder och hotar därmed EU:s sammanhållning. I vårt land finns det också krafter som förordar att vi skall lämna den Europeiska unionen. Glöm då inte att EU var och är ett fredsprojekt som bidragit till den längsta fredsperioden i Västeuropas historia.

Välkommen till ”Du sköna nya värld” som dels syftar på ett citat från Shakepeares pjäs Stormen och dels syftar på Aldous Huxleys dystopiska framtidsroman från 1932.

Bild: Del av den ryska Östersjöflottan i augusti 1914

Marco Smedberg

 

 

 

 

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0435 - 910 06
0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. www.marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – unika militärhistoriska resor i samarbete med SMB, Mejtresor och Historiska Resor. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Miliär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco skrivit eller skriver för tidningen.