Logga: Marco Smedberg

head_neutral.jpgfoot-nyhetsbrev_sept16.jpg

Krönika | september 2016

Krig och kultur

Krig är eländigt med de nyligen genomförda flyganfallen mot FN:s hjälpsändningar i Syrien som ett högaktuellt bottennapp. Men samtidigt finns det undantag från eländet, ibland gör även ”de stygga” rätt. Inför min kommande resa till Monte Cassino i Italien finns det anledning att peka på ett av krigshistoriens få exempel på hänsyn och omtanke.

När de allierade avancerade norrut i Italien hösten 1943 förstod såväl de allierade som tyskarna att klostret Montecassino på en dominerande höjd spärrade huvudvägen genom Liridalen mot Rom (det 516 meter höga berget klostret ligger på heter Monte Cassino medan klostret skrivs Montecassino).

Genom att tyskarna byggde ut sina försvarsställningar ökade risken för att klostret skulle förstöras. De allierade hade visserligen lovat Vatikanen att skona både Montecassino och påvens sommarresidens Castel Gandolfo några mil längre norrut sedan tyskarna lovat att inte ockupera dessa byggnader. De allierade hade dock av misstag redan bombat delar av Castel Gandolfo och när inledande allierade anfall körde fast i bergsterrängen runt Monte Cassino i januari 1944 krävde ansvariga allierade generaler att klostret, som låg som ett örnnäste, skulle bombas av ”militär nödvändighet”.

Montecassino var en av kristendomens viktigare byggnader. Härifrån hade benediktinermunkarna gett sig ut och grundat nya kloster i hela den kristna världen. Klostret förstördes flera gånger av plundringar och en jordbävning men byggdes varje gång upp på nytt. Det kloster som fanns 1943 var byggt i början av 1500-talet. I det enorma klosterbiblioteket fanns drygt 40 000 antika och kopierade manuskript och över klostrets ingång var ordet Pax (fred) inhugget.

Hösten 1943 låg den tyska pansardivisionen ”Hermann Göring” i reserv bakom fronten. På initiativ av några av divisionens officerare evakuerades klostrets konstskatter och bibliotek och fördes till Vatikanen. För detta fick den tyske divisionschefen som tack till och med ett diplom på latin av klostrets åttioårige abbot. Av den allierade propagandan framställdes detta som att nazisterna plundrade klostret på konstskatter. Som vanligt förlorade tyskarna detta ”propagandakrig” och framstod som barbarer, trots att de här faktiskt gjorde en god insats. Visserligen kom femton lådor med konstskatter på avvägar och skickades till Göring som födelsedagspresent men de återfanns efter kriget så gott som oskadda i Österrike. Däremot förstördes själva klostret av amerikanska bomber några veckor senare i samband med att de allierade inledde det ”andra slaget” om Monte Cassino.

Den 15 februari 1944 fällde drygt 200 bomplan sammanlagt 353 ton spräng- och brandbomber över klostret som dessutom besköts av artilleri. Inne i klostret fanns munkar och flera hundra civila flyktingar som på grund av de allierade varningarna skulle evakueras nästa dag. Byggnaderna blev helt förstörda, pelargångarna inne i klostret föll samman, basilikan blev en grushög och sakristian jämnades med marken. Överallt fanns skadade eller döda flyktingar, över hundra dog. Men tack vare de bastanta källarvalven överlevde ändå de flesta av flyktingarna och alla munkar som senare på eftermiddagen lämnade klostret. Samtidigt grupperade sig tyska fallskärmsjägare i ruinerna som nu utgjorde ett utmärkt skydd. De på sina ställen tio meter tjocka yttermurarna stod nämligen fortfarande.

Först efter ytterligare tre månader av hårda strider kunde polacker inta klostret sedan tyskarna börjat retirera mot Rom. De långa och hårda striderna runt Monte Cassino gör det till ett av andra världskrigets fyra ”vändpunktsslag” tillsammans med Midway, Stalingrad och El Alamein. Idag är klostret helt återuppbyggt i all sin forna prakt.

Den 6-9 oktober besöker jag Monte Cassino på nytt med ett gäng entusiastiska resenärer!

Marco Smedberg

 

 

 

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0435 - 910 06
0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. www.marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – unika militärhistoriska resor i samarbete med SMB, Mejtresor och Historiska Resor. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Miliär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco skrivit eller skriver för tidningen.