Krigföring: från Austerlitz till Bagdad

Efter oktoberkriget 1973 låg i ”tårarnas dal” omkring 500 utslagna syriska stridsfordon kvarlämnade. Trots svåra motgångar i krigets inledningsskede hade Israel lyckats vända krigslyckan. Militära med- och motgångar kännetecknas påfallande ofta av hur man lyckas anpassa sig till nya förutsättningar i den ständiga kampen mellan ”medel och motmedel”. I ”Krigföring” förklaras utvecklingen inom mark-, sjö- och flygstridskrafterna och dess koppling till kraven på en ständigt effektivare samordning.

Med målet att ge läsaren en solid introduktion till krigets grunder hämtar militärhistorikern Marco Smedberg exempel från länder med krigserfarenhet, från Napoleonkrigen till dagens nya hot och fredsfrämjande insatser. Vid sidan av tidlösa och allmänmäskliga drag i militära konflikter förklaras aktuella militära nyckelbegrepp som asymmetriska hot, manöverkrigföring, operationskonst och deras militära konsekvenser. Boken är en utveckling och fördjupning av Marco Smedbergs tre tidigare böcker, Om stridens grunderOm sjökriget och Om luftkriget.

Kategori:
keyboard_arrow_up