Vietnamkrigen 1880-1980

Krigen i Vietnam tog slut 1979. Först nu kommer en svensk modern, politiskt neutral bok som förklarar konflikternas bakgrund och olika händelser.

Kriget, som egentligen inte var ett utan flera, startade som ett kolonialkrig på 1880-talet då Frankrike erövrade Vietnam, Kambodja och Laos och skapade Franska Indokina. Efter en japansk ockupation under andra världskriget bröt Indokinakriget ut 1946. Det tog slut 1954 och Vietnam delades upp i ett kommunistiskt Nord och ett USA-stött Syd. Starkt påverkat av det kalla kriget drogs USA successivt in i Vietnamkonflikten. 1965 var kriget ett faktum.

I Vietnamkrigen förklarar Marco Smedberg den komplicerade historien ur ett militärt och säkerhetspolitiskt perspektiv. Grundat på ett omfattande källmaterial ger han svar på vad som hände, och varför. Historen breddas med ögonvittnesskildringar från båda sidor.

Smedberg visar också hur krigen i Vietnam har tydliga kopplingar till dagens konflikter: i såväl Afghanistan som Irak och Mellanöstern har amerikanska högteknologiska militära styrkor haft svårt att hantera motståndare som använder sig av gerillateknik.

Recensioner

»Den första bok på svenska som verkligen skildrar de här hundra åren i Vietnams historia på ett fullödigt vis och begripligt för den intresserade lekmannen. En pärna kort och gott.« Arvika Nyheter

»Ögonvittnesskildringarna från bägge sidor gör att historien får ytterligare djup«  VästerviksTidningen

»Trots att det är ett tungt ämne skriver Smedberg på ett lätt och ledigt sätt. Det är lätt att följa med i hans tankegångar.« Dagbladet

Kategori:
keyboard_arrow_up