Logga: Marco Smedberg

Planerade gruppresor

Här hittar du resor som inte är tidssatta ännu, men som planeras att genomföras under 2020. Läs även mer om Aktuella resor och Skräddarsydda resor.

Skånskt kavalleri (3 dagar)

I tre regementens hovspår

Sedan Skåne blivit svenskt 1658 etablerades efterhand inte mindre än tre kavalleriregementen i detta öppna södra landskap. Att hälften av det svenska kavalleriets 50 skvadroner under lång tid fanns i Skåne präglade provinsen och påverkade det civila samhället. Det gjordes stora ansträngningar för att främja hästaveln i Skåne och på somrarna övade regementena på de öppna fälten runt Ljungbyhed i centrala Skåne.

När indelningsverket försvann i slutet av 1800-talet och ersattes av värnpliktssystemet fick de tre regementena nya kaserner. I och med Försvarsbeslutet 1925 slogs dessa tre regementena samman till det skånska kavalleriregementet (K2) som förlades på kasernerna vid Berga i Helsingborg. Detta fick stora konsekvenser för eran med kavalleri.

Läs mer »

Danmark (4 dagar)

Östersjöutloppens dramatiska historia

Landets läge rakt över Östersjöutloppen har skapat en dramatisk historia.

Under vikingatiden var Danmark ett av Europas mäktigaste riken för att sedan under lång tid tvingas kämpa mot först Sverige och sedan Preussen/Tyskland. Sjökriget på Nordsjön under båda världskrigen är också en del av det spännande arvet.

Läs mer »

Ardennerna (4 dagar)

Ett viktigt uppmarschområde

Få områden har drabbats av ”historiens vingslag” som Ardennerna. I detta gränsområde marscherade Napoleon mot sitt nederlag vid Waterloo 1815. I september 1870 kapitulerade en fransk fältarmé vid Sedan och Napoleon III togs tillfånga. Att tyskarna här forcerade det franska försvaret av floden Meuse 1940 ledde till Frankrikes kollaps. I december 1944 försökte Hitler med sin Ardenneroffensiv upprepa denna framgång. Men det misslyckades mycket beroende på de amerikanska fallskärmsjägarnas hårda motstånd i Bastogne i Belgien.

Läs mer »

Kreta (4 dagar)

Den första luftinvasionen

Tyskarnas erövring av Kreta i maj 1941 var första gången ett större mål erövrades enbart av luftlandsättningsförband. Trots att brittiska sjöstridskrafter behärskade farvattnen runt ön vågade tyskarna först luftlandsätta förband och sedan flyga in förstärkningar. Efter hårda strider tvingades britterna evakuera sina försvarande förband varvid de brittiska sjöstridskrafterna utsattes för intensiva flyganfall. Men det blev en tysk pyhrrusseger. På grund av de stora förlusterna tvekade Hitler inför ytterligare insatser och den planerade luftlandsättningen på Malta genomfördes inte.

Läs mer »

Första världskriget – Västfronten (4 dagar)

Bland skyttegravar, fort och monument

Få årtal i den moderna historien är lika viktiga som 1914–18. Första världskriget ändrade den rådande världsordningen och på den avgörande västfronten utvecklades skyttegravskriget längs 75 mil genom Belgien och Frankrike. Vi följer historien längs de viktigaste 30 milen. Att fronten och vår resa går rakt genom distriktet Champagne utnyttjar vi till vinprovning.

Läs mer »

Normandie 12–15 maj 2023

Dagen D – den stora invasionen

Att de allierade lyckades genomföra invasionen i Normandie vände andra världskrigets förlopp. Dessutom är det världens hittills största militära amfibieoperation. Följ med på en resa längs landstigningsstränderna och följ det dramatiska förloppet när de allierade lyckades ta sig i land och bryta igenom det tyska motståndet. Att området är fullt av intressanta kvarlämningar och museer kombinerat med det delikata franska köket gör Normandie till ett utmärkt resmål.

Läs mer »

Monte Cassino (4 dagar)

Ett av andra världskrigets vändpunktsslag

Hösten 1943 landsteg de allierade i södra Italien som tyskarna valde att försvara trots att Italien kapitulerade.  Detta ledde till hårda strider som vid Monte Cassino utvecklades ett av andra världskrigets ”vändpunktsslag”. Upplev det dramatiska landskapet som de allierade var tvungna att forcera för att kunna komma fram till Rom. Den heliga staden intogs den 5 juni 1944, dagen före invasionen i Normandie.

Läs mer »

Polen – Ostpreussen (4 dagar)

I spåren av Tyska orden 

Resan har ett särskilt ”riddarfokus” på den Tyska orden som ursprungligen organiserades i Palestina 1189 som en sjukvårdsorganisation under det tredje korståget. Nio år senare omvandlades den till en riddarorden. Efter en misslyckad insats i Ungern koloniserade orden den baltiska Östersjökusten under 1200-talet. På höjden av sin makt intervenerade orden även på Gotland. Vi flyger med SAS till Gdansk och tar oss sedan vidare med buss runt i norra Polen i trevlig samvaro. Allt under Marco Smedbergs sakkunniga ledning. Dessutom medföljer svensktalande polsk guide.

Läs mer »

Suomussalmi – Hangö (5 dagar)

Vinterkriget och fortsättningskriget

I Suomussalmi förväntade finnarna sig att ryssarna skulle uppträda med enbart spaningsförband men i november 1939 och januari 1940 kom två divisioner om sammanlagt 25 000 man. Den första divisionen nådde visserligen fram och intog Suomussalmi kyrkby men efter hårda strider runt jul flydde resterna av 163. divisionen i en marsch över isen. Därefter förintades den ukrainska 44. divisionen längs Raatevägen. För den häpna omvärlden lanserades uttryck som ”motti” och ”den vita döden”.

Vid vinterkrigets slut 1940 tvingades Finland arrendera bort Hangö till Sovjetunionen som byggde ut området till en stark militärbas. På sin sida om den nya gränsen byggde finländarna en stark befästningslinje för att förhindra anfall mot Helsingfors. Under sommaren och hösten 1941 rådde ställningskrig runt Hangö innan de sovjetiska förbanden utrymde basen som intogs av den svenska frivilligbataljonen. I rykande snöstorm den 15 december 1941 mottog marskalk Mannerheim svenskarna i en parad utanför Hangö varpå bataljonen hemförlovad.

Läs mer »

Gallipoli (5 dagar)

Första världskrigets stora landstigningsoperation

När det Osmanska riket (Turkiet) blev krigförande part hösten 1914 utvecklades ett pågående europeiskt storkrig till ett världskrig. Ansvarig för landstigningen på halvön Gallipoli i april 1915 var marinminister Churchill. Men till hans och de allierades förvåning försvarade sig turkarna väl och striderna varade ett halvår innan operationerna avbröts och de allierade drog sig tillbaka.

Läs mer »

Fransk riddarresa (6 dagar)

Bland borgar, riddare och katedraler

I och med att hertig Vilhelm av Normandie erövrade England 1066 förenades hertigdömet och England i en personalunion. Det ledde till i sin tur i tvister om makten över landområden i både Frankrike och England när ländernas kungar och baroner försökte öka sitt inflytande efterhand som tillfällena uppstod. När sedan det franska kungahuset Capet utslocknade 1328 blev även tronföljden en krigsorsak.

Hundraårskriget, som också blev slutet på medeltiden, började 1337 och präglades länge av stora engelska framgångar. Först så småningom vände krigslyckan till fransk fördel mycket tack vare Jeanne d´Arc som lyckades injaga mod i de franska styrkorna. Att hon sedan togs tillfånga och avrättades på falska grunder eggade fransmännen som slutligen segrade 1453 i detta världens längsta krig.

Läs mer »

Israel (8 dagar)

Mellanösterns konfliktområde

Mellanöstern har alltid präglats av en dramatisk historia. På vår resa gör vi historiska nedslag vid kända platser som också ger en större förståelse för dagens konfliktfyllda situation på Västbanken och i Gaza. Denna moderna konflikt är ett resultat av att egyptier, greker, romare, korsriddare, turkar, fransmän, britter, araber, israeler och stormakterna med sina ombud har agerat och fortsätter att agera i området.

Läs mer »

Malta och Sicilien (8 dagar)

Tusenårig historia i Medelhavet

Medelhavet och dess öar – den antika världens mittpunkt – kommer alltid att vara ett av världens mest intressanta historiska områden. I en kombinerad resa fullmatad med historiska nedslag besöker vi både den till ytan lilla ön Malta och dess mäktiga granne Sicilien, två av de viktigaste öarna i detta hav. De har koloniserats, ockuperats och varit omstridda av fenicier, greker, kartager, romare, bysantiner, saracener, normander, turkar, tyskar, spanjorer, fransmän, britter och italienare. Under andra världskriget utgjorde Malta en viktig brittisk bas i kampen om Medelhavet och efter att de allierade segrat i Nordafrika landsteg de på Sicilien som ett första steg mot Rom i syfte att slå ut Italien ur kriget. Invasionen på Sicilien i juli 1943 – operation Husky – leddes inledningsvis från stridsledningscentraler på Malta.

Läs mer »

Amerikanska inbördeskriget (14 dagar)

Konflikten som söndrade en nation

Inbördeskriget 1861–65 är USA:s största konflikt och ändrade historien genom att forma det moderna USA. Resan omfattar både västfronten i Tennessee och östfronten i Virginia/Maryland med besök på olika slagfält och museer för att förstå den dramatiska historien.

Läs mer »

Vietnam (14 dagar)

Från franska Indokina till dagens konflikt med Kina

Franska Indokina skapades 1885 och ockuperads av Japan under andra världskriget. Under det därpå följande kalla kriget utkämpade först Frankrike och sedan USA långvariga krig mot sydvietnamesisk gerilla och nordvietnamesiska stridskrafter som i sin tur kämpade för att ena Vietnam. När kommunisterna slutligen segrade 1975 fortsatte stridigheterna genom att Vietnam ockuperade Kambodja och Kina anföll Vietnam innan det blev slutligen fred 1979. Vi följer den politiska och militära historien genom att resa från Hanoi i norr till Saigon i söder.

Läs mer »

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0435 - 910 06
0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. www.marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – unika militärhistoriska resor i samarbete med SMB, Mejtresor och Historiska Resor. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Militär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco skrivit eller skriver för tidningen.