Logga: Marco Smedberg

I det Skånska kavalleriets hovspår

En resa i det Skånska kavalleriets hovspår

Sedan Skåne blivit svenskt 1658 etablerades efterhand inte mindre än tre kavalleriregementen i detta öppna södra landskap. Att hälften av det svenska kavalleriets 50 skvadroner under lång tid fanns i Skåne präglade provinsen och påverkade det civila samhället.

Från mitten av 1500-talet fram till mitten av 1600-talet byggdes flera slott, kungsgårdar och fästningar runt om i Skåne eftersom den danska riksrådsadeln var rik och mäktig. Deras slott byggdes inte sällan i medeltida stil med intrikata försvarssystem och fungerade som en politisk manifestation mot kungen. Under vår resa kommer vi att få insikt i den speciella ställning som Skåne hade i kläm mellan Sverige och Danmark. Hur det skånska kavalleriet växte fram samt användes och hur det berömda slaget vid Lund gick till. Det gjordes stora ansträngningar för att främja hästaveln i Skåne och på somrarna övade regementena på de öppna fälten runt Ljungbyhed i centrala Skåne.

När indelningsverket försvann i slutet av 1800-talet och ersattes av värnpliktssystemet fick de tre regementena nya kaserner. I och med Försvarsbeslutet 1925 slogs dessa tre regementena samman till det skånska kavalleriregementet (K2) som förlades på kasernerna vid Berga i Helsingborg. Detta fick stora konsekvenser för eran med kavalleri.

Vi bor mycket bekvämt på klassiska Grand Hotell i Lund, där vi även njuter av dess kök.
 

Ur innehållet:

  • Slaget vid Lund
  • På Bielkes värjspets
  • Flyinge kungsgård 
  • Ystad militärhistoriska museum
  • Stadsvandring i Lund
  • Ljungbyheds militärhistoriska museum
  • Den medeltida danska borgen Tomarp

Resan bokas via Historiska Resor

Titta vidare på övriga resor

● Malta och Sicilien, våren 2021 (Planerade gruppresor)
● Normandie (Planerade gruppresor)
● Polen – Ostpreussen (Planerade gruppresor)
● Israel (Planerade gruppresor)

Marco Smedberg

NACKARPS GÅRD AB 
268 68 Röstånga 

info@marcosmedberg.se

0435 - 910 06
0708 - 93 14 39

Om Marco Smedberg
Exklusiva resor till militärhistoriskt viktiga och exotiska områden.

Marco Smedberg Histora drivs av makarna Marco och Anita Smedberg. www.marcosmedberg.se presenterar Marco Smedbergs böcker, krönikor och föredrag, men även Marco Smedberg Historia – unika militärhistoriska resor i samarbete med SMB, Mejtresor och Historiska Resor. 

 

 

Missa inte
I samarbete med tidskriften Miliär Historia presenterar vi såväl äldre som nya krönikor som Marco skrivit eller skriver för tidningen.